Voltar

Cerkiew św. Michała Archanioła, Wysowa-Zdrój

Cerkiew św. Michała Archanioła, Wysowa-Zdrój

Wzniesiona w 1779 r., tutejsza cerkiew wyglądem nieco odbiega od opisanych wcześniej łemkowskich budynków sakralnych. Jej ściany nie są pokryte gontem, lecz oszalowane pomalowanymi na brązowo poziomymi deskami, dachy natomiast wraz z baniastymi hełmami pokrywa blacha. Górną część wieży upiększają ślepe tarcze zegarowe. Wnętrze, częściowo przebudowane na początku XX w., zdobi polichromia fi guralna, ornamentalna i architektoniczna. Ikonostas i ołtarz boczny z ikoną Matki Boskiej są barokowe, XVIII-wieczne. Obecnie cerkiew użytkuje prawosławna parafi a z Hańczowej.

Cerkiew św. Michała Archanioła, Wysowa-Zdrój, \\ do parafi i w Hańczowej: +48 18 3532124; › V–IX pt. 12.00–16.00, sb. 10.00–14.00, nd. 12.00–16.00

Warto zobaczyć w okolicy!
Wysowa-Zdrój, miejscowość uzdrowiskowa z cennymi źródłami wód mineralnych, których można spróbować w tutejszej pijalni.
Drewniana kaplica na stoku góry Jawor, zbudowana w miejscu objawień Matki Boskiej

Reproduzir Reproduzir