Voltar

Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec, Wygiełzów

Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec, Wygiełzów

Zabudowania skansenu przybliżają tradycję i kulturę mieszkających niegdyś na tych terenach Krakowiaków Zachodnich. Oprócz ciekawych, pięknie zrekonstruowanych przykładów budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego znalazły się tu także wspaniały XVII-wieczny kościół z Ryczowa, w którym nadal odbywają się nabożeństwa, oraz malowniczy XVIII-wieczny dwór z Drogini. W sumie, w skansenie wśród zieleni stoi 25 cennych budynków i obiektów gospodarczo-rzemieślniczych (nie licząc małej architektury). Zagrody chłopskie z oryginalnym wyposażeniem są otoczone sadami i ogródkami kwiatowymi, a zespół małomiasteczkowy tworzy enklawę nawiązującą charakterem do niegdysiejszych rynków. Na doskonałe regionalne jadło zaprasza karczma działająca w jednym z zabytkowych domów. Na terenie parku etnografi cznego odbywa się wiele imprez popularyzujących lokalne tradycje. Wielką zaletą skansenu jest też jego położenie – u stóp wzgórza Lipowiec, na którym wznoszą się malownicze ruiny średniowiecznego zamku, które również można zwiedzać.

Nadwiślański Park Etnografi czny, ul. Podzamcze 1, Wygiełzów, \\ +48 32 6228749; › IV–IX codz. 8.00–18.00, X–III codz. 8.00–15.00; 8 zł, ulg. 5 zł, rodzinny 21 zł.

Warto zobaczyć w okolicy!
Bobrek
z zespołem pałacowym otoczonym rozległym parkiem oraz z ładnym drewnianym spichlerzem folwarcznym
Kościół w Mętkowie, znajdujący się na Szlaku Architektury Drewnianej; w środku zachowało się piękne późnobarokowe wyposażenie.

Reproduzir Reproduzir

Recursos Relacionados