Voltar

Kaplica Na Wodzie, Ojców

Kaplica Na Wodzie, Ojców

Kaplica św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika), jak brzmi ofi cjalna nazwa kaplicy Na Wodzie, powstała w 1901 r. z przebudowanych łazienek zdrojowych (Ojców na przełomie XIX i XX w. był znaną miejscowością uzdrowiskową i letniskową). Ponieważ car Mikołaj II wydał zarządzenie zabraniające stawiania obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej, zakaz sprytnie ominięto, posadawiając budynek „na wodzie”. Tak przynajmniej tradycja tłumaczy nietypowe usytuowanie kapliczki. Zgrabną konstrukcję na planie krzyża, oszalowaną jasnymi deskami, utrzymują nad potokiem pale osadzone w dnie. Dach kaplicy zdobi wysmukła ażurowa wieżyczka zwieńczona krzyżem. W skromnym jasnym wnętrzu ujmująco wyglądają zwłaszcza ołtarze, które kształtem nawiązują do szczytów wiejskich chat.

Kaplica Na Wodzie, Ojców, \\ +48 600450334; › wejście do kaplicy podczas mszy (pt. 17.00, nd. 8.00, 10.30 i 18.00) i uroczystości. 

Warto zobaczyć w okolicy!
Grota Łokietka
, do której prowadzi czarny szlak z Ojcowa, oraz znajdująca się w pobliżu jaskinia Ciemna (obie udostępnione do zwiedzania).
Maczuga Herkulesa, czyli słynny ostaniec wapienny o nietypowym kształcie.
Ojców z zabytkową architekturą uzdrowiskową i ruinami średniowiecznej warowni.
Zamek w Pieskowej Skale – renesansowa rezydencja pałacowa z XVI w., zwana również „Perłą Jury”.

Reproduzir Reproduzir