Voltar

Dębno, Kościół św. Michała Archanioła

Dębno, Kościół św. Michała Archanioła

Początki otoczonego kręgiem starych drzew kościółka w Dębnie sięgają XV w. Nie zachowała się dokładna data jego powstania, przypuszcza się jedynie, że był to rok 1490. Według barwnej legendy, świątynię wznieśli zbójcy, po tym jak na dębie ukazał im się św. Michał. Z zachowanych dokumentów kościelnych i napisu na nadprożu wynika, że wieżę zwieńczoną ostrołukowym hełmem dostawiono w 1601 r. W ciągu swojej długiej historii kościół nie uległ większym zmianom, a przeprowadzone remonty nie odcisnęły piętna w jego stylowej gotyckiej bryle. W 2003 r., doceniając artyzm kościółka i jego cenne wyposażenie, wpisano go na Listę UNESCO. Kościół wykonano z drzewa jodłowego i modrzewiowego bez użycia gwoździ, łącząc poszczególne elementy na zrąb. Budowla jest orientowana (prezbiterium skierowane jest w kierunku wschodnim, co było charakterystyczne dla kościołów średniowiecznych), jednonawowa, a stromy dach pokryto gontem. Harmonijna bryła skrywa wspaniale wnętrze. Największe wrażenie robi unikatowa, doskonale zachowana polichromia z przełomu XV i XVI w. Przypominające tkaniny malowidła pokrywają wszystkie stropy i ściany (z wyjątkiem pobielonych partii ścian nawy), a nawet parapet chóru, ambonę i ławy. Wśród niezwykle kolorowych zdobień wyróżniono aż 77 motywów występujących w 12 układach i 33 wariantach kolorystycznych. Do najczęstszych wzorów, obok ornamentu roślinnego i geometrycznego, należą gotyckie formy architektoniczne: łuki, iglice i maswerki. Malowidła wykonano za pomocą szablonów, zwanych patronami, a szerokość pasu odpowiada bierwionom ścian i deskom stropów. Na ścianach występują również rytmicznie rozmieszczone malowane krzyże konsekracyjne, tzw. zacheusze. Podziwiając malowidła, warto zwrócić uwagę także na wyposażenie kościoła, jest ono bowiem bardzo cenne. Z wystrojem malarskim niezwykle pięknie harmonizuje grupa Ukrzyżowania umieszczona na ozdobnej belce tęczowej. Jej krucyfiks jest najstarszym dziełem sztuki zachowanym w kościele, datuje się go na koniec XIV w. Na wzmiankę zasługuje też ołtarz główny: malowany tryptyk z przełomu XV i XVI stulecia. Uznaje się go za wspaniały przykład sztuki gotyku. Jego piękno uwypukla złocone tło, na którym tańczą refleksy światła. Na atmosferę wnętrza nie bez wpływu pozostają również skromne, ale wiekowe sprzęty: niska ambona czy ława kolatorska, oraz portale o formach charakterystycznych dla gotyku.

Warto zobaczyć w okolicy !
Dwór w Łopusznej, dawna siedziba szlachecka, a dziś Muzeum Wnętrz.
Zamki w Czorsztynie i Niedzicy, wznoszące się malowniczo ponad wodami Jeziora Czorsztyńskiego
Spływ Dunajcem, podczas którego z góralskiej tratwy podziwia się wspaniałe  krajobrazy, utworzone przez rzekę przeciskającą się między skalnymi ścianami. 

 

Reproduzir Reproduzir