Voltar

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach

Cerkiew grekokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy w Owczarach

Zbudowana w XVII w. stanowi jeden z najpiękniejszych obiektów drewnianej architektury w Polsce. Cerkiew ozdobiona jest polichromią figuralno-ornamentalną z początku XX w. W świątyni zachowane zostało kompleksowe wyposażenie, na które składa się ikonostas i 2 barokowe ołtarze z XVIII w. W prezbiterium znajduje się także mały ołtarzyk z ikoną Chrystusa Nauczającego. W 2013 roku cerkiew została wyróżniona wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Reproduzir Reproduzir