Atrás

Zeszyty Małopolska Sacrum

Zeszyty Małopolska Sacrum

To kolekcja 7 zeszytów prezentujących sanktuaria i miejsca kultu religijnego w Małopolsce, miejsca związane z małopolskimi świętymi i beatyfikowanymi oraz duchownymi. Jest to swego rodzaju przewodnik, łączący prezentację osób i związanych z nimi miejsc kultu, prezentujący znane i nieznane ciekawostki związane z opisywanymi miejscami, zabytkowe obiekty sztuki sakralnej. Przy prezentowanych miejscach kultu podane są siedziby parafii, godziny mszy, daty odpustów, jarmarków itp. Ponadto w każdym zeszycie znajdują się krótkie notki biograficzne metropolitów, wybitnych biskupów i księży. 
 
Zeszyt prezentujący życie i działalność Jana Pawła II w Małopolsce oraz miejsca z nim związane: Wadowice, Niegowić, Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Zakopane, Ludźmierz, Sądecczyznę, którą bardzo często odwiedzał oraz ukochane przez Karola Wojtyłę Beskidy, Tatry i Podhale. Przedstawia także informacje o szlakach papieskich w Krakowie i Małopolsce.
         
Prezentacja sylwetek brata Alberta (Adam Chmielowski) oraz Maksymiliana Kolbego, a także krótkie przedstawienie innych wybitnych osobistości, np. Wincentego Kadłubka, Jana Długosza, Piotra Skargę, Jana Kantego, Szymona z Lipnicy, Kazimierza Jagiellończyka, Rafała Kalinowskiego oraz miejsc z nimi związanych.
 
 
 
Zeszyt poświęcony w szczególności patronowi Polski św. Stanisławowi ze Szczepanowa oraz św. św. Florianowi i Wacławowi, prezentujący miejsca z nimi związane a także Krakowski Szlak Świętych.
 
 
         
Prezentacja najważniejszych i mniej znanych zgromadzeń zakonnych m.in.: benedyktyni, bernardyni, cystersi, franciszkanie, dominikanie, paulini, jezuici i bożogrobcy.
 
 
 
Przedstawienie sylwetek św. św. Kingi i Jadwigi oraz Faustyny a także błogosławionych: Anieli Salawy, Karoliny Kózkówny, Urszuli Ledóchowskiej oraz miejsca z nimi związane a także najciekawsze żeńskie klasztory i zakony.
 
 
         
Prezentacja wybranych obiektów sakralnych udostępnionych do zwiedzania, znajdujących się na Szlaku Architektury Drewnianej.
 
 
 
Prezentacja miejsc kultu maryjnego w Małopolsce m.in. w Krakowie, Wieliczce, Kalwarii Zebrzydowskiej, Czernej, Limanowej, Tarnowie, Tuchowie, Ludźmierzu, Wiktorówkach, Krzeptówkach i innych".
 
 
         
Reproducir Reproducir